Tevékenység

Épületfeltüntetés

Épületfeltüntetésre akkor van szükség, amikor a telken valamilyen változás történt, felépítettek egy vagy több épületet vagy épületrészt, vagy más építményt. Ahhoz, hogy ezek a változások az ingatlan-nyilvántartásban is megjelenjenek, egy ingatlan-nyilvántartási kérelmet kell benyújtani a területileg illetékes földhivatalhoz. A változás bejelentésére a tulajdonost az ingatlan-nyilvántartási törvény kötelezi. Az épületfeltüntetés során felmérjük az új épületet és elkészítjük az épületfeltüntetési vázrajzot. Ezt a vázrajzot leadjuk mellékleteivel együtt a területileg illetékes földhivatalba, ahol az épületet felrajzolják az ingatlan-nyilvántartási térképre, és a változásokat bejegyzik a tulajdoni lapra.

A földhivatal minden változást csak okirat alapján vezet át, ezért a változásról szóló jogerős határozat szükséges. Leggyakrabban az elkészült épülethez kérni kell az önkormányzattól használatbavételi engedélyt, vagy ha engedély nélkül, vagy az engedélyektől eltérő módon épült meg az épület, akkor fennmaradási engedélyt.

Ha a szükséges iratok rendelkezésre állnak ezek alapján beszerezzük a földhivatalból a telekre vonatkozó adatokat, egyeztetett időpontban megmérjük a telken lévő épületeket, a telekhatárt és a szomszédos telkek szélességét is. A mérések és adatok alapján elkészítjük az épületfeltüntetési vázrajzot és mellékleteit, majd a kapott iratokkal és a kitöltött ingatlan-nyilvántartási kérelemmel együtt leadjuk a területileg illetékes földhivatalba.

Kitűzés

Egy objektum, például telek vagy épület jellemző pontjainak a terepen történő megjelölését kitűzésnek nevezzük. A telek kitűzése a telekhatár ingatlan-nyilvántartási térképen szereplő töréspontjainak a helyszínen való megjelölését jelenti. Földrészlet kitűzése az esetek döntő többségében egy már többé-kevésbé körülkerített telek határának az ellenőrzése, az eltérések kimutatása, a megfelelő helyen lévő pontok elfogadása, és jelölése továbbá a terepen meg nem található, vagy nem az ingatlan-nyilvántartási térkép szerinti helyén található birtokhatárpontok megjelölése a feladat. A telek határa jogi fogalom, ezért a telek kitűzése a földrészletek tulajdonjogát érinti, így ezekre a munkákra külön előírások vonatkoznak! A kitűzésről kitűzési vázrajzot készítünk, melyet átadunk a megbízó részére, továbbá a méréseket is tartalmazó dokumentációt leadjuk az illetékes körzeti földhivatalba.

Telekalakítás

Telekalakításkor egy a telekalakítási vázrajz elkészítésére kerül sor. Ehhez a földhivatalból beszerezzük az érintett telkek adatait, és a munkához szükséges egyéb adatokat, majd elvégezzük az érintett földrészletek ellenőrző mérését, és az új birtokhatárpontok kitűzését. A telekalakítás lehet:

  • Telekegyesítés - két vagy több telekből egy telek létrehozása (összevonása).
  • Telekhatár rendezés - két vagy több telek közötti határvonalak megváltoztatása úgy, hogy a telkek megmaradnak.
  • Megosztás - egy vagy több telekből több telek kialakítása.

Szolgalmi jog

A földrészletre vonatkozó telki szolgalmi jogok, vagy földhasználati jogok ingatlannyilvántartási bejegyzéséhez vázrajzot kell készíttetni. Főbb típusai az osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlanra vonatkozó több kezelői jog, vagyonkezelői jog, villamos berendezések elhelyezését biztosító használati jog, vezetékjog, vízvezetési és bányaszolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatos változási vázrajzok.

Út szolgalmi jog - átjárási szolgalmi jog

Út szolgalmi jog bejegyzése ma már csak nagyon kivételes esetben történhet, mert a telekalakítás szabályai lakótelek kialakítását csak úgy engedi meg, hogy az közútról, vagy magánútról megközelíthető legyen.

Vezeték vezetési szolgalmi jog

Elektromos, víz, csatorna stb. vezeték egyes esetekben gazdaságosan úgy valósítható meg, ha nem közvetlenül a közterületről vezetik be, hanem valamelyik szomszédosföldrészleten keresztül. Ilyenkor erre a szomszédos földrészletre szolgalmi jogot kell bejegyeztetni, amihez a szolgalmi joggal érintett területet ábrázoló vázrajzot kell készíttetni. Egyes esetekben a szolgáltató vállalatok vezetik a vezetékeiket a telkek alatt, vagy fölött, és akkor a szolgáltató vállalat kezdeményezheti a szolgalmi jog bejegyeztetését az érintett földrészletekre.

Elhelyezési szolgalmi jog

Villamos berendezések elhelyezésére vonatkozó szolgalmi jogi vázrajzon a villamos berendezésekhez kapcsolódó vezetékeket is ábrázolni kell.
© 2008 Zsoan Geodézia Bt. — Minden jog fenntartva!